5
(2)

Terrasse rett på bakken. 18 kvm plus trappetrinn ned fra gammel terrasse. I tillegg kunder bestilt arbeidsbenk til ovn og sittebenk. Vi har brukt furutre trykkimpregnert. Alt ser utrolig bra ut! Liker du der? Ring eller skrive på gratis befaring eller bestiling av terrasse – kontakt

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.