0
(0)

Når du skal bygge blomsterkasse, må du bruke fuktisolasjon på insiden av kasse. Vi anbefale asfaltpapp same som du kan bruke på taket. Da blomsterkasse er beskyttet på grunn av fukt. Blomsterkasse mennesker kan fasten til fjell eller til bakken med stolpesko.

blomsterkase

blomsterkasse2 blomsterkasse3 blomsterkasse5 blomsterkasse7

Mva Adam

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.