0
(0)

Hvis du vil bygge terrasse og bruke Kebony Clear Radiata husker at maksimalt anbefalt bjelkeavstand det må blir op till 50 cm. Derfor terrassebord er tynner som vanlig furutre terrassebord.

kebony avstan

Kebony produsenten star bruker spesielt kliper som er ca 10 mm tykk. Du må huske at ramme og bjelker skal nederst som vanlig om 10 mm ned. ( Hvis du vil plassering ny terrasse på samme nivå som gammel ).

kebony klips

Hvis du vil bygge terrasse og bruker Kebony Charakter  produsenten anbefale at  fuktighet membran er installert mellom terrassebord og bjelker.

kebony fuktighetsbeskyttende membran

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.